Health Law Blog Sweden

ISSN: 2004-8955

Expanded View
February 16, 2024 | Health Law Sweden Blog

Två sidor av det svenska etikprövningssystemets brister

av Lena Wahlberg, William Bülow, Mats Johansson och Vilhelm Persson* I maj 2023 tillkännagav regeringen sin avsikt att tillsätta en utredning för att se …
  • Posts
  • Swedish Health Law
0 Comments